Luk Palmen,Technology Accelerator Gliwice

Expert
Luk Palmen jest współzałożycielem i prezesem InnoCo. Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowych. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Prowadził w tym okresie ponad 100 konferencji, seminariów i warsztatów. Angażuje się w promowanie innowacyjnych modeli współpracy w gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii oraz klastrów. Jest menedżerem ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. W funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice jest ekspertem odpowiedzialnym za weryfikację zgłoszonych projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do gotowości inwestycyjnej.

Luk Palmen is partner and manager of InnoCo. He provides strategic management consulting and coaching for companies and research institutes. He is a member of supervisory boards of technology companies. For more than 10 years he has been involved in innovation management, SME management, cluster management and technology commercialization. He organized and provided over 100 conferences, seminars and workshops. He promotes innovative business cooperation models. He is author and co-author of guides on foresight, technology commercialization and clusters. He is innovation and cooperation manager of the Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster. In the seed fund Technology Accelerator Gliwice he is responsible for assessing R&D projects in the early growth stage and supports their preparation process towards the appropriate investment readiness level.


Related Sessions

View full schedule